Wij werken met

– MEKO (MethyEthylKetOxime) is geclassificeerd door de Europese Unie als een kankerverwekkende stof van klasse 3.
– MEKO komt vrij bij het uitharden en kan schadelijk zijn voor mens en milieu.

   

      

  

      

 

  

    

 

nsz                 bouwunie            ligli